คนไทยมีเฮ!! “ทักษิณ” มาแล้วพร้อมช่วยไทยพ้นวิกฤติโควิด แนะรัฐบาลควรทำตัวใจกว้าง อย่าทำตัวมีปัญหา

คนไทยมีเฮ!! “ทักษิณ” มาแล้วพร้อมช่วยไทยพ้นวิกฤติโควิด แนะรัฐบาลควรทำตัวใจกว้าง อย่าทำตัวมีปัญหา

คนไทยมีเฮ!! “ทักษิณ” มาแล้วพร้อมช่วยไทยพ้นวิกฤติโควิด แนะรัฐบาลควรทำตัวใจกว้าง อย่าทำตัวมีปัญหา

Leave a Reply