Overview-ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ดับประยุทธ์คาจอ กึ๋นห่างฟังแล้วอยากม็อบไล่ ชี้คนอยากย้ายประเทศหนีนายกห่วย

Overview-ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ดับประยุทธ์คาจอ กึ๋นห่างฟังแล้วอยากม็อบไล่ ชี้คนอยากย้ายประเทศหนีนายกห่วย

Overview-ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ดับประยุทธ์คาจอ กึ๋นห่างฟังแล้วอยากม็อบไล่ ชี้คนอยากย้ายประเทศหนีนายกห่วย

Leave a Reply