ร.10 สั่งทหารหิ้วปีกนุ้ยออกจากวังแล้ว เป็นที่แน่นอนแล้วว่าเจ้าคุณพระคือตัวจริง.

Leave a Reply